0

Your Cart is Empty

City

URBAN PLANNNING IN MACHU PICCHU (2006), PERU. © JACK KRUF.

The city is the place where we live. It is a place to meet, to work, to love and to learn. It is the public domain, where people and organisations are entangled, from doorstep to skyline. De stad is de plek waar wij leven. Het is een plaats om te ontmoeten, te werken, lief te hebben en te leren. Het is het publieke domein, waar mensen en organisaties verstrengeld zijn, van stoep tot skyline.

Portfolio

To picture cities, their houses and facades, pavements, streets and even skylines  is what drives the photographer in us. We carry our camera's with us to catch our impressions of the stories which cities tell us. We believe that on fine art print pixels perform best. We offer them in different sizes, from coaching card to A2 wall art. Steden te kenschetsen, hun huizen en gevels, stoepen, straten en zelfs skylines, dat is wat de fotograaf in ons drijft. Wij dragen camera's bij ons om de indrukken vast te leggen van de verhalen die steden ons vertellen. Wij geloven dat pixels het best tot hun recht komen op fine art prints. Wij bieden deze aan in verschillende groottes, van coachingskaarten tot A2 wall art.

 

SIENA DNA (2008). © JACK KRUF.

This picture tells a story. It is fully packed with information about life in the city. It is about the DNA of its internal structure, materials and their use, architectural planning, rules and regulations as well as the infrastructure of the fibre of the city of Siena. The photo was taken just a few yards away from the famous central square Palazzo Pubblico. The sunlight strikes the houses in a narrow street, revealing the genes of the city. Dit plaatje vertelt een verhaal. Het zit vol met informatie over het leven in de stad. Het bijna legt het DNA bloot van haar interne structuur, van materialen en hun gebruik, architecturale planning, regels en voor-schriften als de infrastructuur van het weefsel van de stad Siena. De foto is gemaakt op enkele meters van het beroemde centrale plein Palazzo Pubblico. Het zonlicht strijkt langs de huizen in een smalle straat. De genen van de stad worden zichtbaar.

Inspiration 

VINEGAR HILL (1985), NEW YORK. © WAYNE SORCE.

We are inspired by some city photographers. One of them is Wayne Sorce. His photo Vinegar Hill is an incredible shot. More than that, a piece of art. It is fully packed with information of city life in this part of New York and is well readable in its architecture. The colour palette is of great diversity but at the same time within a very limited range, underlining the poverty and scantiness of old industrial area's like this. Wij zijn geïnspireerd door enkele stadsfotografen. Eén van hen is Wayne Sorce. Zijn foto Vinegar Hill is een bijzondere foto. Meer dan dat, het is een kunstwerk. Het zit vol met informatie over het stadsleven in dit deel van New York en is goed leesbaar in zijn architectuur. Het kleurenpalet is van een grote diversiteit, maar tegelijkertijd binnen een beperkte range, onderstrepend de armoede en de schraalheid van oude industriegebieden zoals deze.

Ecosystem City

We dock with the essence of the city as an ecosystem and diagnose and design from there. We have bundled our impressions of the city on all levels, from details in the inner city of Verona to the skyline of the city of Paris. They tell the story in our search for the authenticity and essence. 

Products
Please find our collection of photographic products related to 'City'. They are available as fine art prints. Hieronder vindt u de fotografische producten gerelateerd aan 'stad'. Zij zijn beschikbaar als fine art prints.