0

Your Cart is Empty

Nature

RAINDROPS ON OCTOBER LEAF (2018), © MICHELLE KRUF.

What is nature? Some think of the parks in or the landscape surrounding the city. Others associate with the pristine deep forest, the untouched coral reef or just the raindrops on an autumn leaf in October.
Wat is natuur? Sommigen denken aan het park in of het landschap rondom de stad, anderen aan het ongerepte diepe woud, het onaangetaste koraalrif of gewoon aan de regendruppels op een herfstblad in oktober.

 

Portfolio
To understand nature and to honour its beauty, is what drives the photographer in us. We carry our camera's with us to catch the stories nature tells us. We dock with and feel inspired by nature's authenticity. We believe that on fine art paper pixels perform best. We offer them in different sizes, from coaching card to A2 wall art. Natuur te begrijpen en haar schoonheid te eren, dat is wat de fotograaf in ons drijft. Wij dragen onze camera's bij ons, om de verhalen vast te leggen die de natuur ons vertelt. Wij verbinden met en voelen ons geïnspireerd door de authenticiteit van de natuur. Wij geloven dat pixels het best tot hun recht komen op fine art paper. Wij bieden deze aan in verschillende groottes, van coachingskaarten tot A2 wall art. 

 

DAISY IN THE FOREST (2018), © JACK KRUF.

In our impressions we strive to show the factors of light, water and nutrients, which influence the chances of every flower. Even daisies have to compete to find their way up. Some stand out of the crowd. Bij onze impressies streven wij ernaar om de factoren van licht, water en voedsel, die de kansen van elke bloem beïnvloeden, te tonen. Zelfs madeliefjes moeten de concurrentie aan om hun weg naar boven vinden. Sommige steken boven het maaiveld uit.

Products
Please find our collection of photographic products related to 'Nature'. They are available as fine art prints. Hieronder vindt u de fotografische producten gerelateerd aan 'natuur'. Zij zijn beschikbaar als fine art prints.